Marta a MáriaLk 10,38-42

Mária a Marta sú sestry a celá kresťanská tradícia z nich urobila symboly aktívneho a kontemplatívneho život – života modlitby. V dejinách boli tendencie, a aj dnes často stále sú, klásť ich do protikladu a pýtať sa, ktorá z nich si vybrala „lepší podiel“? Veď kto by mohol protirečiť Ježišovi, ktorý na túto otázku jasne odpovedá? Evanjelium nám samo dáva odpoveď, že ony tvoria rodinu tak v Betánii, ako aj v našom každodennom živote. Sú to sestry a tvoria jednu rodinu. Nie je dobré oddeľovať život modlitby a práce, ale hľadať spôsoby, ako ich zjednocovať. Aby sa modlitba nestala únikom a práca vlastným zotročením, potrebujú uprostred seba Ježiša, ktorý jediný vie dať pokoj srdca.

Pane, uč nás modliť sa i pracovať na tvoju slávu a pre dobro nás i našich blížnych.

Fr. Irenej, OP