Memento moriLk 16, 19-31

„Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov.“ Žili v rovnakom čase, jeden vedľa druhého. Bohatý človek nemá a žobrák má meno. V živote bohatého človeka nie je prítomná noc. „Deň čo deň prepychovo hodoval.“ V biblickom myslení noc, to je aj myšlienka na smrť.

„Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.“ To, čo majú obaja spoločné, je smrť. Lazár nemal ani pohreb. Boháča pochovali, možno mal štátny pohreb a rekviem v katedrále. No Lazár sa ocitol v nebi a boháč v pekle.

Ježiš nám dnes hovorí: „Memento mori“ – pamätaj na smrť, nezabudni, človeče, že raz zomrieš. Človek môže sám seba klamať do poslednej hodiny, že sa ho smrť netýka. Pouvažujme dnes nad otázkou: „Čo bude so mnou, ak do dvadsiatich štyroch hodín zomriem?“

Fr. Šimon OP