Mk 12, 38-44

Ženy v Ježišovej dobe nemali žiadne právo politické, ani spoločenské, boli na úrovni detí alebo otrokov. Ako predmety boli pohadzované z rúk otcov do rúk manželov. Vdovy boli na úplnom okraji spoločenského života. Ježiš napriek tomu ukazuje ženu, dokonca vdovu, ako vzor nasledovania, vzor úplnej štedrosti.

Dar vdovy je bezvýznamný. Bohatstvom tejto ženy je viera v Božiu prozreteľnosť, Božie milosrdenstvo. Takáto viera ju oslobodzuje od strachu a dáva jej vnútorný pokoj.

Ježiš aj nám túto ženu dáva za vzor: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“ V očiach Boha nie je dôležité, koľko sa dáva. Dôležitejšie je, či sa dáva z čistého srdca.

Fr. Šimon OP