Mt 6,7-15
Hoci mnohí moderní komentátori života Ježiša prezentujú jeho hlavnú črtu ako reformátora, kritika verejných predstaviteľov svojej doby, tak civilných, ako aj náboženských, predsa veľká časť jeho dôležitých životných momentov je spojená s modlitbou. Ježiš sa modlí pred tým, ako si vyberie apoštolov. V modlitbe sa obracia k Otcovi pri vzkriesení Lazara. Po rozmnožení chlebov sa utiahne na vrch modliť sa. Pred umučením sa ide modliť do Getsemanskej záhrady. Dnes čítame, ako učí apoštolov modlitbu Otče náš. Ježiš prišiel principiálne pozvať ľudí k obnove vzťahu s Bohom Otcom, a to sa nedá bez modlitby.

Pane, nauč nás modliť sa.

Fr. Irenej, OP