modlitbaAd limina apostolorum v Ríme v júni 2024

Najsvätejšia Trojica – Otec, Syn a Duch Svätý – ty si zdrojom všetkého života, spásy a svätosti. Spolu s biskupmi našej krajiny, ktorí sa vydávajú na púť k hrobom svätých Apoštolov Petra a Pavla v Ríme, sa modlíme k tebe, nech je to čas požehnania pre nich, pre naše diecézy a pre našu krajinu.

Ježišu, Pán a Spasiteľ, ty si hlavou svojho tela, Cirkvi. Ako si ustanovil dvanástich apoštolov za prvých pastierov svojej Cirkvi, tak si teraz ustanovil biskupov Slovenska za našich pastierov. Nech je ich návšteva u Svätého Otca, pápeža Františka, pastiera celého tvojho stáda, a v úradoch Apoštolského stolca, časom milosti a požehnania. Pane Ježišu, upevni puto lásky a jednoty medzi nimi a nástupcom svätého Petra, aby tvoja Cirkev bola skutočne jedna, svätá, katolícka a apoštolská. Spolu so Svätým Otcom nech naši biskupi rastú v láske k pravde tvojho evanjelia a nech obnovia svoje odhodlanie slúžiť tvojej Cirkvi do krajnosti, podľa vzoru našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda.

Pane, počas ich návštevy Svätopeterského stolca v nich znovu upevni poslanie, ktoré si im zveril, keď boli vysvätení za biskupov – aby s láskou, pokorou a odvahou hlásali evanjelium, aby múdro a rozvážne viedli svoje diecézy a usilovne pracovali pre spásu všetkých, ktorí sú im zverení. Vyžeň z ich srdca všetok strach a obavy, a namiesto toho ich naplň radosťou a pokojom Ducha Tešiteľa. Nech sa vrátia do našich diecéz posilnení tvojou milosťou, aby nás mohli i naďalej viesť silou Ducha Svätého, a tak nás priviedli do večného života v spoločenstve s tebou a všetkými svätými.

Osobitne sa modlíme za nášho biskupa Mariána. Nech ho na cestách sprevádza všemohúca láska Boha Otca a ochrana Nebeskej Matky, Sedembolestnej Panny Márie.

Otče, skrze Ducha Svätého prednášame túto modlitbu v mene tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Amen.
_______________
BÚ BB, máj 2024

Modlitba na stiahnutie – kliknite sem.