Jn 1, 1-18

Cirkevní Otcovia egyptskej Alexandrie milovali tieto slová a verili, že samotné nábožné prečítanie tohto hymnu (Jn 1. kap.) uzdravuje svet. Jánov Prológ, ako nazývame tento text, je aj odpoveďou na odvekú túžbu hlbín ľudského srdca: „Byť ako Boh, stať sa Bohom“.

Boh odpovedá v tichu vianočnej noci tým, že sa sám stavia na miesto človeka. Človek v pýche Adama chcel vystúpiť na miesto Boha a náhle vidíme, že Boh vo svojej pokore zostupuje na miesto človeka. „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Odveká túžba človeka byť Bohom je naplnená. Boh dáva každému človeku možnosť mať účasť na svojom božstve. Toto je skutočný vrchol Vianoc.

Mnohí myslitelia, napríklad Foerbach, Marx, Freud, Nietze, vzťah Boha a človeka vysvetľovali tak, že Boh je iba projekciou človeka, ľudských túžob, prianí, a teda zo strachu si človek vymyslel Boha. Čo nám k tomu hovorí naša viera? Učí nás, že človek je projekciou Boha. Narodili sme a žijeme preto, že si to prial Boh vo svojej múdrosti a láske. Každý z nás je pozvaný do vzťahu lásky so svojím Stvoriteľom.

Fr. Šimon OP