Jn 19,31-37
Už cirkevní otcovia raného obdobia kresťanstva meditovali nad Adamom, z boku ktorého Boh vzal rebro a utvoril Evu, a Ježišom, z boku ktorého povstala nová Eva – Cirkev. Prečo práve rebro, bok, srdce? Rebro preto, že je najbližšie srdcu a tak Adam získal konečne niekoho seberovného, koho by mohol milovať. Ježišovo srdce ide ešte ďalej v tom, že sa Boh stal človekom a svojou smrťou na kríži stal sa blízkym každému trpiacemu a chce prekonať každú vzdialenosť hriechu, ktorá človeka oddeľuje od Boha. Chce ho vtiahnuť do tajomstva svojej nezmernej lásky, ktorá dokáže premieňať a obnovovať život. To Ježiš zjavil Margite Márii Alacoque v 17. storočí vo Francúzsku. To ponúkol pápež Lev XIII. keď zasvätil 20. storočie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu ako cestu obnovy viery, nádeje a lásky. A toto pozvanie k zanechaniu hriechu, ale tiež k prekonaniu vlažnosti vo viere nás stále pozýva k duchovnej obnove. Nebojme sa prijať toto pozvanie.

Ježiš, pretvor naše srdcia podľa svojho srdca.

Fr. Irenej, OP