NanebovstúpenieSk 1, 1-11

Porozumieť niečo z tajomstva dnešného sviatku, na to je potrebné vrátiť sa na počiatok. K Bohu, ktorý v Ježišovi zostúpil na zem ako človek. Všemohúci prichádza na zem ticho a pokorne. Je tak diskrétny voči slobode človeka, že dovolil ľuďom, aby ho zabili. Ale Boha nie je možné udržať v smrti, vstal z mŕtvych!

Dnes oslavujeme opačnú cestu. Ježiš privádza celú našu ľudskú prirodzenosť do neba. Dôležité sú obidva smery, nemôžeme hľadieť len hore. „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?“ Nanebovstúpenie nie je odchodom, ale novou prítomnosťou Boha medzi ľuďmi. Dnešný sviatok nám ukazuje cieľ nášho života, ktorým je nebo.

Svätý Gregor z Nyssy (338-394) opisuje dnešný sviatok ako víťazstvo ľudskej prirodzenosti. Ježiš, pravý človek, sa vracia do neba v ľudskom tele a anjeli ho nespoznávajú. Prečo? Lebo je odetý do našej úbohej ľudskej prirodzenosti. Jeho šaty sú zafarbené krvou utrpenia, ktoré mu spôsobili ľudia za jeho lásku. Anjeli čakali víťazného Leva, mocného Pána v sláve. A prichádza Baránok, ktorý bol zabitý, odetý do šiat ľudskej prirodzenosti, ktorý poznal slabosť.

Fr. Šimon OP