Jn 21, 1-14

Sú situácie v živote, po prežití ktorých už nič nie je také ako predtým. Nie je možné vrátiť sa do starých koľají. „Idem loviť ryby.“ Povedal Šimon Peter a ďalších šesť apoštolov s ním sa chcú vrátiť k svojej zvyčajnej činnosti. „Ale tej noci nechytili nič.“ Starý spôsob života sa pre nich stáva nocou. Neprítomnosť Ježiša spôsobuje, že nie sú v stave nič poriadne robiť. Lebo v tej noci bol lov rýb tým posledným, na čo sa sústredili. Evanjelista aj nám pripomína obdobie skúšok v živote viery.

„Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu.“ Vzpriamený postoj je vlastný tomu, kto nezohýna krk ani plecia. Kto je Kyrios – Pán, víťaz nad nocou a smrťou. Zjavuje sa v sláve zmŕtvychvstania. Jeho priatelia, ktorí ho nedávno videli poníženého, trpiaceho sluhu, ukrižovaného, nie sú v stave ho rozpoznať. Hoci sa im už dvakrát zjavil po zmŕtvychvstaní. Nepoznávajú Ježiša v pozícii vznešenosti a slávy.

„Deti, máte niečo na jedenie?“ Prvýkrát ich takto oslovuje. Mohli by sme to preložiť aj slovom „chlapci“. Prihovára sa im ako Pán: „Nič ste neulovili? Samozrejme. Ako by ste mohli urobiť niečo bezo mňa?“ Po negatívnej odpovedi im odporúča: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Je to rozhodný príkaz. Sú poslušní čudnej osobe na brehu, ktorú ešte stále nespoznávajú.

„Spustili sieť a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.“ Zázrak okamžite spôsobuje, že sa ozýva viera apoštola Jána: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán: „Pripásal si šaty.“ Spomenul si Ježišovo gesto umývania nôh a chce ho zopakovať. Je tam použité to isté slovo „Pripásal si šaty.“ Chce byť čo najskôr v pozícii sluhu pred Pánom. Skáče do mora ako Pánov sluha. Ako ten, kto porozumel jeho príkladu. „Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb.“ Šimon Peter zistil, že nikdy nepredbehne svojho Pána v službe. On im už pripravil pokrm. No Ježiš chce, aby sa aj ostatní pripojili. „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“

Evanjelista Ján opisuje: „Ježiša, ktorý sa učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.“ Tretie zjavenie, tým nám chce pripomenúť neustálu prítomnosť zmŕtvychvstalého Ježiša v dejinách. Ján píše evanjelium okolo roku sto. Jeho zámerom je napísať, aký význam majú udalosti súvisiace s Ježišom. Zároveň opisuje aj skúsenosti rodiacej sa Cirkvi. Je to dôležité aj pre nás v dnešnej dobe. Rozpoznávať Pána, ktorý nás čaká s pripraveným pokrmom.

Fr. Šimon OP