Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú“. Lampa je symbolom vernosti. Všetky sú pozvané, všetky majú lampy, ale je jeden rozdiel, že päť z nich si nevzalo náhradný olej.
Lampou je aj obdŕžané Božie slovo. Poznanie svätého Písma nás neoslobodzuje zo zodpovednosti rozvíjať tento dar. Znamená to, že nestačí iba počúvať Božie slovo, ale treba s ním nadväzovať istú väzbu, vzťah. Kvôli tomu, aby sa toto slovo premieňalo na svetlo nášho života. V opačnom prípade môže skončiť ako vyhasnutý uhlík.
Všetky panny mali rovnaké možnosti, ale iba päť z nich dovolilo darovanému slovu nezostať mŕtvou literou, ktorá sa vyčerpá. Umožnili Božiemu slovu, aby žiarilo v tmavej noci ich života.
Fr. Šimon OP