Svetlo z neba - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 3, 16-21

„Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený.“ Človek je veľmi ochudobnený, ak nežije z Božieho slova. Mám hlad po Božom slove?

Kazatelia, evanjelizátori začínajú heslom: „Boh ťa miluje.“ Ak ohlasujeme iným, že Boh ich miluje, tak si mnohí povedia, ten človek blúzni. Prečo? Lebo majú zvyčajne predstavu, že s tým Božím milovaním, je to podobné, ako keď sa povie, napríklad, starká ťa miluje. Čo v praxi znamená, môžem sa správať akokoľvek za jej chrbtom, starká ma vždy miluje. Nemá to žiaden dopad na moje správanie.

Nechcem tým povedať, že Boh nemiluje alebo miluje menej ako starká. Nie o to mi ide. Ale keď povieme, že Boh je láska, znamená to: „Náš Boh je stravujúci oheň.“ (Hebr. 12, 29) Aby bolo možné priblížiť sa k Bohu, zakúsiť túto lásku, je potrebná príprava. Inak budem spálený ohňom Božej blízkosti. Ako papier neznesie blízku prítomnosť ohňa. Pripravujeme sa na Turíce – Zoslanie Ducha Svätého. Je potrebné mať na pamäti, že Duch Svätý, to nie je holúbok, ktorý tu a tam lieta. Ale Ten, od koho závisí moja existencia. Božie slovo je ostrejšie ako meč. Koná bez ohľadu, či ja chcem alebo nie, či sa mi to páči alebo nie.

Najdôležitejšie je nájsť kľúč k porozumeniu Božieho slova, pre môj vlastný život. Aby som sa stal svedkom moci Slova vo svojom živote. Prečo je to také dôležité? Aby som nešiel na posledný súd. „Skôr než prídem ako spravodlivý Sudca, otvorím naširoko dvere milosrdenstva. Kto nechce prejsť dvermi môjho milosrdenstva, musí prejsť dvermi mojej spravodlivosti.“

Fr. Šimon OP