Mk 9,30-37
Ježiš je výborný učiteľ. Pripravuje svojich učeníkov na veľké veci a s tým súvisí aj odhodlanie sprevádzať ich na ceste postupného vnikania do Božích tajomstiev, ktoré sa nám v Ježišovi zjavujú. Jednou z veľkých tém v živote je strach. Existuje strach z malých vecí, napríklad keď sa niekto bojí opýtať sa, aby nevyzeral, že niečomu nerozumie a tak by ho nemohol niekto vysmiať. No existuje aj veľký strach, strach z utrpenia a zo smrti, pred ktorým ľudia často utekajú aj za cenu toho, že podkopú dôveru iných, sklamú, zradia, spália mosty vo svojom živote. Ježiš nás vedie k tomu, aby sme sa pýtali a rástli v múdrosti, ktorá pomáha zaháňať nevedomosť. Zároveň nás aj v Eucharistii Ježiš vedie čeliť bytostným otázkam a neutekať pred nimi. Stávať sa Božím dieťaťom, ktoré nachádza pomoc Otca v zápase s hriechom a krížom vo svetle zmŕtvychvstania.

Pane, daj nám tú lásku, ktorá zaháňa strach.

Fr. Irenej, OP