Jn 8, 51-59

„Veru, veru, hovorím vám.“ Tieto Ježišove slová znamenajú, že to, čo nám hovorí, je pravda. Krátko pred tým povedal, že hriech nepochádza od Boha. Dokonca ani pôvod zla, ktorým je odmietnutie Boha, nepochádza od človeka. Autorom zla a smrti je diabol.

„Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Najväčším darom počúvania Božieho slova je sloboda od smrti. Ako to, veď každý musí zomrieť? Zomrieť musí každý človek, lepšie povedané, každý musí prejsť smrťou, ale nie každý musí vidieť smrť naveky.

Príkladom človeka, ktorý nevidel smrť, je aj prvý mučeník, svätý Štefan. Hoci ho zabíjali kvôli Ježišovi, on nevidel smrť: „Štefan plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“ (Sk 7, 55-56)

Fr. Šimon OP