Lk 17, 26-37

Noe a Lót; čo ich spája? Boli svedkami, že Boh žije uprostred ľudí, ktorí na Boha úplne zabudli. Noe aj Lót boli blázni v očiach ľudí svojej doby.

Predstavme si človeka žijúceho na púšti, ktorý celý život stavia loď. Židovská tradícia hovorí, že Noe staval koráb stodvadsať rokov. Bola to dĺžka ľudského života. Chcú tým povedať, že súčasníci Noema mali celý život pred očami tento znak. „A oni jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali ženili sa a vydávali a nič nezbadali“, nevyvolalo to v nich žiadnu otázku. „Prišla potopa a zahubila všetkých.“

Koráb je v kresťanskej tradícii znakom kríža, čiže Dreva, ktoré zachraňuje ľudí od potopy, od zániku v smrti. Je niekto z našich súčasníkov, kto nevidel kríž? Celý život hľadíme na tento znak, že Boh nás miluje do zbláznenia, neúnavne nás hľadá a čaká na okamih, kedy vzťah s nami bude naplnený. Nebudú potrebné žiadne znaky.

Fr. Šimon OP