Mk 12,28b-34
Ježiš oceňuje, keď za ním prichádzajú ľudia s otázkami, vďaka ktorým hľadajú odpovede pre život a uvažujú nad tým, čo im hovorí druhá strana. Preto pochválil zákonníka z dnešného úryvku, čo nerobil často. Ježiš ako múdry učiteľ odpovedá zákonníkovi, že prikázania, tak Desatoro ako 613 ostatných pravidiel záväzných pre pravoverných Židov, sú cestou, ale nie sú cieľom. Pre život je však potrebná cesta prikázaní, ktorá nás učí sebadisciplíne, no taktiež rešpektu autority a dôležitých hodnôt života. Cesta však nie je cieľ. Cieľom na ceste prikázaní je láska k Bohu a blížnemu, čo sa nedá dosiahnuť bez duchovného putovania dôvery, obety, zachovávania pravidiel, preukazovania rešpektu a iného. Preto nestavajme prikázania a lásku do protikladu, lebo ony sa navzájom potrebujú.

Pane, pritiahni si nás bližšie cestou prikázaní k prameňu lásky.

Fr. Irenej, OP