Panna Mária - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 15, 21-28

Ježišov jazyk voči kanaánskej žene sa javí ako veľmi tvrdý a necitlivý. „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ Prečo tak Ježiš reaguje? Ježiš ju chce pozvať do hlbšieho rozvoja, aby pochopila aj to, že keby sa Ježiš nerozhodol ísť jej naproti, nikdy by ho nestretla a jej bolesť by nebola uzdravená.

Keď Ježiš dostal od ženy odpoveď: „Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ Mohol pred všetkými vyhlásiť: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ Viera kanaánskej ženy úplne otriasla Ježišom, keď videl jej otvorenosť evanjeliu a veľkú neotrasiteľnú vieru.

Ježiš ju nazýva /gynai/, „žena“, tým pripomína, že v nej rozpoznáva novú Evu, to znamená matku tých, ktorí spomedzi pohanov vojdú do Božieho kráľovstva a budú pozdvihnutí do tej istej hodnosti ako synovia. Ak sa nám zdá, že Boh nevypočúva naše modlitby, pripomeňme si kanaánsku ženu.

Fr. Šimon, OP