Mt 5, 1-12

„Vystúpil na vrch.“ Okolo Ježiša sa zhromaždil veľký zástup ľudí zo všetkých kútov zeme. Nový Boží ľud, ktorý v Ježišovi nachádza nového Mojžiša. To isté cíti aj On, že musí ohlásiť Zákon, ktorý zaručí všetkým, Židom aj iným národom, šťastné vkročenie do Božieho kráľovstva.

Cez prvého Mojžiša Boh tento prísľub uskutočnil vyslobodením z egyptského otroctva. Vtedy s nimi uzavrel zmluvu, ktorej znakom je Tóra, čiže doslovne Božie poučenie ľudu, alebo mapa života. Obsahuje najdôležitejšie zásady, aby sa Izraeliti opäť nestali otrokmi.

„Otvoril ústa a učil.“ Evanjelista Matúš predstavuje Ježiša na vrchu, ako vysvetľuje Tóru. Ježiš odkrýva jej najhlbší obsah. Nejedná sa o iný zákon, ale ten istý, ale už bez záclony. „Blahoslavení chudobní v duchu.“ To sú tí, ktorí úplne zverili svoj život Bohu, aby vládol ako opravdivý kráľ v ich srdci. Prvé blahoslavenstvo je definíciou spoločenstva Ježišových učeníkov. Sú to tí, ktorí dovoľujú Božiemu kráľovstvu, aby sa šírilo v nich i okolo nich. Ježiš potvrdzuje, že im už patrí Božie kráľovstvo. Alebo, inak povedané, oni umožňujú Božiemu kráľovstvu, aby sa v nich uskutočnilo.

Fr. Šimon, OP