Jn 2, 13-22

„Nerobte z domu môjho otca tržnicu.“ Človek, jeho srdce, je chrámom, kde vstupuje Boh. Obchodujeme vtedy, keď síce žijeme príkladným životom, vyhýbame sa ťažkým hriechom, postíme sa, dávame almužny a konáme iné šľachetné veci, ale robíme to len preto, že Boh nám to odplatí, že naša investícia nebude stratová.

Stredoveky mystik, Eckhart (1260- 1327) hovorieval, že s Bohom obchodujeme vtedy, ak sa pre nás stane niečím ako sviečka alebo krava. Potrebujeme sviecu, aby sme pomocou nej našli stratenú vec v tmavej izbe. Potrebujeme kravu pre mlieko, syr, mäso… – to, čo je pre nás užitočné.

Toto všetko je kupčenie. Boh v Ježišovi kvôli nám všetko stratil. Aj v každom z nás Boh hľadá hlavne nezištnú lásku bez kalkulácie.

Fr. Šimon OP