Farnosť Zvolen-mesto vás pozýva na 7-dňovú obnovu „Sv. Alžbeta“bratia dominikáni budú celý týždeň pri večerných sv. omšiach a v nedeľu o 9.00 hod. preberať témy apoštolskej exhortácie pápeža Františka – Evangelii gaudium – o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete.

Obnova vyvrcholí vo štvrtok 17. 11. na sv. omši o 9.00 hod, kde bude kázať Mons. Marián Chovanec na tému Sociálny rozmer evanjelizácie. V tento deň sa taktiež uskutoční divadelné predstavenie Malý Bask.

Duchovnou prípravou na slávenie patrocínia nášho farského chrámu sv. Alžbety nás budú viesť bratia dominikáni. Tematické kázne z Apoštolskej exhortácie pápeža Františka – Evangelii gaudium budú od piatka 11. novembra. V deň hodovej slávnosti sa počas svätej omše o 9:00 hod. prihovorí diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Hneď po svätej omši vás pozývame zotrvať v chráme a zúčastniť sa divadelného predstavenia o patrónovi diecézy sv. Františkovi Xaverskom, s názvom MALÝ BASK.

Všetci ste srdečne vítaní!