Mt 8, 1-4
Ježiš miluje tých, ktorí sú nehodní lásky. Hľadí so súcitom na tých, ktorí sú nehodní pohľadu. Dotýka sa tých, ktorí sú nehodní dotyku, ako dnes nevyliečiteľne chorého. Vieru malomocného text nespomína, ale stručnosť jeho prosby a promptnosť Ježišovej odpovede jasne dokazujú, že stvorenie prichádza za svojím tvorcom, aby obnovil jeho pôvodnú dôstojnosť. Na postoj viery chorého sa ho zrazu dotýkajú mocné ruky toho, kto stvoril tento svet.

Pane, pomôž nám neustále chápať, v kom hľadať obnovenie našej dôstojnosti.

Fr. Damián, OP