svedkovia ohlasovateliaMk 16, 9-15

Dnešné evanjelium hovorí o troch rôznych zjaveniach Krista. Pri každom z nich pripomína, že učeníci neverili slovám svedkov. A práve v takomto stave neviery ich vysiela, aby oni sami boli ohlasovateľmi dobrej zvesti. Naša viera totiž nie je a nebude nikdy dosť silná, aby sme si nahovárali, že sme konečne dostatočne pripravení vyraziť na cesty zvestovať Krista. Ale podujímame sa na ohlasovanie evanjelia aj napriek vedomiu, že sami ešte len potrebujeme dorastať vo viere. To, čo nám dáva silu, je hlboké presvedčenie, že kamkoľvek nás naše cesty zavedú, Kristus tam bude s nami.

Pane, nedaj, aby nám vedomie našej nedokonalosti bránilo vykročiť na cestu ohlasovania tvojej dobrej zvesti.

Fr. Damián, OP