Jn 16, 29-33

„Teraz vieme.“ Máme istotu, že poznáš všetko, nepotrebuješ naše otázky, lebo skôr než ich sformulujeme, Ty ich poznáš. Preto veríme, že si prišiel od Boha. Na takéto sebavedomie Ježiš reaguje: „Teraz veríte?“ Povedal to s iróniou: „Ste si istí, že veríte?“ „Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého.“ Učeníci si neuvedomovali, aká nedokonalá, nezrelá je ich viera. Ešte toho istého večera utiekli od Ježiša a rozpŕchli sa.

Nedokonalého človeka Ježiš nepokoruje, ani nedráždi. Hoci odkrýva našu nedokonalosť, je to kvôli tomu, aby nás naplnil pokojom. Viera, to nie sú vedomosti, informácie. Viera je vzťah s Ježišom a budovanie spoločenstva veriacich. Nevera, to znamená nechať Ježiša samotného a ísť svojou cestou. Nestačí vedieť, kým je Ježiš, aj diabli vedia, kým je Ježiš, a nechcú mať s ním nič spoločné. Ježišova prítomnosť je pre nich trápením. Viera nie je intelektuálne poznanie, ale vnútorné, na rovine ducha a srdca, ktoré dáva Duch Svätý.

Istá je Ježišova výzva: „Dúfajte, ja som premohol svet!“ Pripomeňme si Božie meno zo Starého zákona: „Ja som, ktorý som.“ (Ex 3, 14) Som vždy pri tebe, Som tým, kto ti zaručí prekonanie tvojich ohraničení. Zostávaj vo mne a budeš mať podiel na mojom víťazstve.

Fr. Šimon OP