PísmoLk 24,35-48

Niekedy sa nám zdajú byť rôzne state z Písma ako rozprávka alebo ako nanajvýš nepravdepodobné. A určitá miera opatrnosti v duchovnej oblasti je dôležitá, aby sme sa nestali ezoterikmi, prípadne poverčivými. No sú určité radikálne vyjadrenia Písma, ktoré sa nám zdajú spočiatku nezrozumiteľné, no postupom času, ako každý z nás naberá životnú skúsenosť a aj skúsenosť viery, objavuje aké skryté svetlo porozumenia, múdrosti a dôvery sa tam nachádza. Či je to viera v zmŕtvychvstanie, ktorá nás učí, že smrť nie je bodkou za životom, ale iba čiarkou. Alebo je to viera v Božiu prítomnosť v Eucharistii. Prípadne sila milosrdenstva Boha schopná odpúšťať hriechy…

Pane, otváraj nám myseľ, aby sme dozrievali vo viere a láske.

Fr. Irenej, OP