Mt 7, 15-20
Lukášova verzia tohto úryvku nezahŕňa toto Matúšovo varovanie proti falošným prorokom. Tu nejde ani tak o falošných učiteľov, ako skôr tých, čo si nahovárajú, že ohlasujú nové zjavenie. Možno Matúš naráža na zelótskych prorokov, ktorí podnietili Izrael ku povstaniu proti Rimanom počas Židovskej vojny v rokoch 66 – 70. V každom prípade práve tento Matúšov dodatok reflektuje skúsenosť prvotnej generácie mladej Cirkvi, ktorá pochopila, že jediným opravdivým testom prorokov a učiteľov je ich život, ich žitá viera a etické správanie na úrovni. Slová sa niekedy ťažšie rozlišujú. Ale ich ovocie života druhých neoklame.

Pane, nauč nás ovocím nášho života podporiť slová, ktoré hlásame.

Fr. Damián, OP