Návrat človeka k Bohu - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 7,11-17

V Biblii máme veľa textov, ktoré hovoria o tom, že siroty, vdovy a cudzinci sú tí, ktorí sú v poradí starostlivosti a lásky Boha na prvých miestach. Nielen Boh, ale každý dobrý kráľ a veriaci človek mali na nich pamätať a nezneužiť ich krehkú životnú situáciu. Ježiš slovom „neplač“ hovorí niekoľko vecí. Prvou je, že existuje potecha v žiali a on je tou potechou. Druhou je, že sa zaväzuje postarať sa o túto vdovu. Treťou je, že jej vracia jediného syna, a tým jej vracia hodnotu a dôstojnosť a odníma jej „ničotnosť“. Boh z „ničotnosti“ tvorí nové stvorenie. Dovoľme mu to. Tak uvidíme, že: „Boh navštívil svoj ľud.“

Pane, navštív nás svojou spásou. (Ž 106,4)

Fr. Irenej, OP