Lk 7, 24-30

Jánova pochybnosť a otázky o tom, či Ježiš je skutočný Mesiáš, alebo majú čakať iného, nebola slabosťou viery, ale naopak. Ján si vyslúžil ohromnú pochvalu od Ježiša, až takú veľkú, že o ňom povie: „Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján.“

Rozhodujúcou úlohou človeka na zemi je rozoznať znaky času. „Všetko má svoj čas.“ (Kaz 3, 1-8) Jednoduchí ľudia boli toho schopní. Oni uznali najvyššiu hodnosť Jána Krstiteľa, počúvali ho a dali sa pokrstiť. Aj Ján Krstiteľ dokázal čítať znaky v čase, preto ukázal svojim žiakom na Ježiša: „On musí rásť, mňa musí ubúdať.“ (Jn 3, 30) Táto vlastnosť potvrdzuje jeho výnimočnú veľkosť v porovnaní so všetkými narodenými zo ženy.

„Farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť.“ Pre Ježiša je to veľká bolesť. Mnohí porozumeli, dokonca aj verejní hriešnici, ale najkompetentnejší, teda tí, ktorí mali ako prví porozumieť, učení v Písme a farizeji, neprijali Jánovo učenie, a tak neboli pripravení na príchod Kráľovstva. Božie kráľovstvo prišlo v Ježišovi, ale oni zostali „vonku“, nespoznali svoj čas.

Fr. Šimon OP