Mk 7, 31-37

Ježiš odchádza z Týru, ale ostáva v pohanskom kraji. Okrem slov pri uzdravení používa Ježiš až príliš telesné gestá: prsty v ušiach chorého, Ježišove sliny na jeho jazyku. A pritom okolostojaci si mysleli, že stačí len obyčajné vkladanie rúk. Prečo taká Ježišova „nadpráca“? Ježiš používa spôsoby miestnych liečiteľov. Akoby nechcel vyčnievať. Možno Dekapolčania neboli pripravení prijať plnosť moci Boha alebo by neporozumeli znameniu bez gesta. Ježiš lieči hluchotu i neschopnosť hovoriť. Príbeh síce nespomína učeníkov, ale uvádza ich v nasledujúcom verši. Sú s Ježišom na cestách. Doteraz boli pasívnymi divákmi. Ale akoby sa aj im zrazu otvoria uši a rozviaže jazyk. Tento uzdravený človek sa stáva symbolom každého učeníka, ktorý uverí moci Ježišovho slova.

Pane, daj nám počuť tvoje slová a pomôž nám ich hovoriť druhým.

Fr. Damián, OP