Sám v búrke života - akad. maliar Ladislav ZáborskýJežišova reakcia je taká, že sa utiahol do samoty. Je to prekvapivá reakcia. Nevnucuje sa, nevyhráža svojim protivníkom, dokonca zakazuje rozprávať o svojich zázrakoch. Prečo tak Ježiš koná? Lebo veľký úspech a sláva, znemožňuje opravdivo porozumieť tajomstvu jeho osoby a poslaniu.

Podobne aj triumfalizmus cirkvi bráni ohlasovaniu evanjelia a ekumenizmu. Z Ježišovho utiahnutia sa od hluku sveta, z prijatia cudzieho utrpenia a vlastnej smrti sa zrodila cirkev. Každý rok od 18. 1. do 25. 1. sa kresťania na celom svete modlia za jednotu. Je to testament Ježiša Krista.

Aká je teda Kristova cirkev? Je to spoločenstvo malých, slabých, chorých… Ak sa cirkev stáva mocnou v tomto svete, pohŕdajúcou inými, vyvoláva závisť a sama závidí, v takom prípade je najslabšia a najviac potrebuje uzdravenie.

Žiaden stav, žiadna doba, ani tá súčasná, nie je prekážkou na ceste k dokonalosti. Boh totiž neberie ohľad na vonkajšie okolnosti, ale na dušu, srdce človeka, a žiada len toľko, koľko môžeme dať.

Akú cirkev tvorím, po akej cirkvi túžim?

Fr. Šimon OP