Mk 1, 29-39

„Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.“ Ježiš nečaká, kým všetci ľudia prídu do synagógy, aby sa s ním stretli. Nevyberá si paláce či významných ľudí, ale sprevádza svojich priateľov a počúva, čo mu hovoria. „Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej.“

V biblickej reči horúčka je oheň. Môže to byť oheň utrpenia, hnevu, osamotenia, výčitiek svedomia, prokrastinácie, čiže odkladania úloh na zajtrajšok, syndróm vyhorenia… Horúčka je tiež znakom postupného odchádzania človeka od Boha, odkladanie modlitieb, vytváranie si bezpečného odstupu od aktívneho duchovného života.

„Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol.“ Marek použil sloveso, ktorého význam je podniesť niekoho, opäť získať zdravie. Jedná sa o prechod od najväčšieho poníženia do úplne protichodnej situácie. Napríklad nevládne ležiaci na zemi sa náhle postaví na nohy. Týmto slovom evanjelista vyjadril aj Ježišovo zmŕtvychvstanie. Teda niečo nemožné. Marek v tomto úryvku neopisuje bežnú zvýšenú teplotu tela.

O kom dnes poviem Ježišovi?

Fr. Šimon OP