VrchMk 3,13-19

Ježiš si povoláva ľudí, aby spolu s ním vystúpili na vrch. Stúpať hore je pre ľudí sekulárnej spoločnosti synonymom napredovania po stupňoch spoločenskej hierarchie, no pre veriacich je približovaním sa k Bohu, ktorý nás pozýva k vyšším veciam. Boh v každom z nás zušľachťuje náš duchovný princíp života, ktorý následne preniká a premieňa našu telesnosť. Na základe týchto skúseností potom Ježiš dáva poslanie – kázať a vyháňať zlých duchov. U Marka sa zdá, že to nie sú dve veci, ale iba jedno poslanie. Slovo, ktoré je pravdou a láskou, totiž stále prináša svoje ovocie. Ak Ježišovo slovo zostáva iba slovom, ktoré si niekto vypočuje, ale podľa neho nekoná, potom niečo nie je správne. Boh nás pozýva k slovu modlitby, štúdia, vzájomnej blízkosti, ktorá nás premieňa a formuje.

Pane, prehĺb naše povolanie a poslanie.

Fr. Irenej, OP