Drevený krížLk 9,43b-49

Iba včera sme v evanjeliu počuli o Ježišovej sláve, ako učeníci uvidia zostupovať a vystupovať anjelov na Syna človeka, a dnes čítame o tom, ako bude Syn človeka vydaný do rúk ľudí, že Ježiš bude trpieť. To je paradox našej viery. Keď niekoho chceme žehnať, teda priať mu dobro, žehnáme ho v tvare kríža. Viera nám nesľubuje pozemský raj. Pripravuje nás na zápas, na znášanie ťažkostí, na vytrvalosť a vernosť aj v ťažkostiach. Každý, kto v živote nájde skutočnú lásku (požehnanie), vie, koľko je s tým spojenej obety a odpúšťania (kríža), až do takej miery, že sa obe prelínajú.

Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohnisku skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! (1Pt 4,12-19)

Fr. Irenej, OP