Lk 14, 1.7-11

„Priateľu, postúp vyššie!“ Boh pozýva všetky národy na hostinu, ktorá je pripravená pre všetkých ľudí. Je to Boží plán, aby všetci ľudia prijali pozvanie do svadobnej siene. Nie je to pozvanie anonymné, hromadné, ale osobné. S každým človekom chce Hostiteľ nadviazať jedinečný vzťah.

Ľudia, ktorí sa tlačia a predierajú za každú cenu na prvé miesta, v skutočnosti nemajú v úcte vôľu Toho, ktorý ich pozval. Nepoznajú detaily tajomného Božieho plánu, čiže aký stupeň a intenzitu osobného vzťahu má s jednotlivými hosťami. Najlepším riešením je, učí nás dnes evanjelista Lukáš, zaujať posledné miesto.

Takýmto postojom človek necháva výlučne na Hostiteľa, aby pozval bližšie toho, koho uzná za vhodné. Aby Hostiteľ svojím spôsobom mohol každému prejaviť osobnú štedrosť.

Fr. Šimon OP