Lk 12, 54-59

Ježiš dnes poslucháčom pripomína, že majú veľa schopností a vedia rozpoznávať veci tohto sveta. Tým nepriamo označil ich slepotu, že nie sú schopní spoznať jeho prítomnosť medzi nimi.

„Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi.“ Boh sa stáva protivníkom človeka. Nie nepriateľom, ale niekým, kto stojí pred človekom ako zrkadlo, aby mu ukázal to, čo je v ňom falošné, nepravdivé, skryté. Iba hlupák sa hnevá na zrkadlo.

Boh z nás chce dostať pravdu. Aby sme žili v plnej pravde, nech by bola akákoľvek. Kvôli tomu sa mení na protivníka. Stojí ako prekážka tomu, aby sme žili v pretvárke. Aby nie Boh, ale my sami sme odsúdilo to, čo je v nás falošné a pokrytecké.

Fr. Šimon OP