Slnko a kvety - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 1,14-20

Niekedy sme takí ponorení do vecí tohto sveta, že sa nám skutočnosť Božieho kráľovstva zdá byť taká vzdialená a odlišná, že môžeme rásť v presvedčení, že je nereálna, a preto nedosiahnuteľná. Boh sa stal v Ježišovi človekom, stal sa nám takým blízkym, aby sme na základe jeho pozvania znovu prehodnotili svoj osobný postoj. Aby sme prijali jeho pozvanie čerpať z Božej blízkosti, ktorou je on sám. No na to potrebujeme získať trochu odstupu od vecí tohto sveta a od presvedčenia o svojej veľkosti. Preto sa v Ježišovej výzve spája ohlasovanie blízkosti Božieho kráľovstva s výzvou k pokániu.

Pane, daj nám zakúsiť svoju blízkosť.

Fr. Irenej, OP