Lk 4, 24-30

Náman, vojenský veliteľ sýrskeho kráľa, bol malomocný. Nahneval sa na izraelského proroka Elizea: „Myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť?“

Obrátil sa a s hnevom odchádzal. Tu pristúpili k nemu jeho sluhovia a povedali mu: „Keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: ‚Okúp sa a budeš čistý.‘“ Zostúpil teda a sedem ráz sa ponoril do Jordánu podľa slova Božieho muža. A jeho telo sa obnovilo ako telo malého dieťaťa a bol čistý. (2Kr 5, 1-15)

„Ľahkosť spásy je pre nás ťažšia než akékoľvek úsilie.“ (Simon Weil, 1909-1943) Rodáci vyhnali Ježiša z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Bol pre nich príliš obyčajný.

Fr. Šimon OP