Banskobystrická diecéza prostredníctvom Centra pre rodinu v spolupráci s angažovanými laikmi organizuje Púť rodín, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024 od 9:30 hod. do 14:00 hod. v mariánskej svätyni na Starých Horách.

Deň rodiny je kampaňou a verejnou oslavou rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. Heslom tohto ročníka je „Stojí to za to!“, čím chceme povzbudiť mladých k odvahe a ochote zakladať si rodiny a budovať v nich láskyplné vzťahy napriek výzvam, ktorým rodiny neraz čelia.

„Stojí to za to“ žiť tak, aby v rodinách vyrastali zrelé osobnosti, schopné byť pre svoje okolie prínosom. Termín Dňa rodiny tento rok korešponduje so slávnosťou Turíc a preto ešte raz pozývame rodiny na našu Púť rodín vyprosiť si Dar Ducha Svätého do našich vzťahov.

Púť rodín BB diecézy je súčasťou osláv Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa svetovo slávi vždy 15. mája.

Púť rodín BB diecézy