plačúca RáchelMt 2,13-18

S narodením Ježiša sa spája nový horizont moci Božej milosti, ktorá chce človeka priviesť k plnosti života. No zároveň iná moc, moc tohto sveta, vníma v tejto novote ohrozenie a nebráni sa kvôli tomuto pocitu ísť až do krajnosti. Nebráni sa kvôli zachovaniu moci obetovať druhých. Kým Ježiš kvôli nášmu životu obetuje seba. Aký obrovský rozdiel v nazeraní na svet a jeho obnovenie! Ježiš už od začiatku svojho verejného účinkovania pozýva ľudí k spolupráci a môžeme vidieť, ako okolo neho ľudia „rastú“. Herodes sa neostýcha kvôli zachovaniu svojho bohatstva a politickej moci zobrať život, a to tak svojich najbližších žien a detí, ako aj betlehemských neviniatok. Kým budeme Boha a jeho pozvanie do spoločenstva s ním vnímať ako naše osobné ohrozenie a obmedzenie, budeme ešte veľa ráz počuť plač nejednej „Ráchel“, ktorá oplakáva svoje deti.

Pane, pomáhaj nám rásť v tvojej blízkosti.

Fr. Irenej, OP