prvý adventLk 10,21-24

Je ťažké byť v krajine, ak nerozprávame jazykom miestnych ľudí. Vtedy síce počujeme zvuky slov, ale nechápeme ich význam. Ježiš dnes blahoslaví maličkých a s radosťou sa obracia na učeníkov, pretože oni majú možnosť počuť a rozumieť a taktiež vidieť a chápať. Čo počuli a čo videli apoštoli? Lukáš hovorí, že sa vrátili natešení zo svojej prvej misijnej skúsenosti. Tešilo ich, že ich počúvajú aj zlí duchovia a oni sú schopní ich vyhnať. Božie slovo je plné života, ak padne do úrodnej pôdy a je schopné stále prinášať ovocie, ktoré zušľachťuje lásku k Bohu a blížnym. A my sme pozvaní vidieť, ako sa nám Boh chce stať blízkym, a počuť jeho slovo nie iba ako ľudské, ale aké naozaj je, ako slovo Božie.

Pane, daj nám oči, aby videli, a uši, aby počuli, a srdce, aby zakúšalo veľké divy Pánove.

Fr. Irenej, OP