Relikvia sv. Františka Xaverského, ktorá v rámci Jubilejného roka putuje po Banskobystrickej diecéze, bude v našej farnosti dňa 12. 1. 2023 (štvrtok). Na tento deň sa pripravíme trojdňovou pobožnosťou v pondelok, utorok, a v stredu po modlitbe posvätného ruženca. Vo štvrtok od 15:00 hod. bude kostol otvorený k ucteniu relikvie. Po vešperách sa udelí individuálne požehnanie. Veriaci, ktorí pred relikviami sv. Františka Xaverského istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné povolania a za ochranu zákona o ľudskej rodine“ a na záver sa pomodlia Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha a k sv. Františkovi Xaverskému, možu získať úplné odpustky.

Relikvia sv. Františka Xaverského Zvolen