Mt 1, 1-17

Evanjelista Matúš začína evanjelium Ježišovým rodokmeňom. Okrem Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, spomína aj štyri iné ženy, Tamar, Rachab, Rút a Uriášovu ženu. Prečo práve tieto ženy, ktoré v dejinách Izraela nie sú veľké? Nábožný Žid by ich ani nevyslovil.

Biblia neopisuje ideálny, ale reálny život ľudí, svetlé, ale aj ich tienisté stránky. Tieto ženy majú spoločné to, že sa v istom štádiu života ocitajú mimo rodinných štruktúr. Ostávajú samé v zložitých životných situáciách. Zakúsia nespravodlivosť zo strany mužov. Ich utrpením je to, že je na ne ukázané, že sú vinné.

Svojou sexuálnou aktivitou riskujú, že môžu byť vylúčené zo spoločnosti. Ich situácia je nakoniec upravená mužmi, ktorí berú na seba zodpovednosť, chránia tieto ženy a prijímajú ich potomstvo pod ochranu. Boh vošiel do ľudských dejín cez zložité osudy ponížených ľudí, tiež týchto žien. Nakoniec cez Máriu. „Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.“ (Lk 1, 52)

Fr. Šimon OP