Dňa 6. apríla 2019 o 11:00 hod.  sme sa navždy rozlúčili s pátrom Akvinasom, pravdepodobne najstarším kňazom na Slovensku. Páter Akvinas (Juraj Gabura) sa narodil  17.1.1915 v Dolnom Kubíne (Veľký Bysterec) a zomrel 29.3.2019 v Dunajskej Lužnej ako 104 ročný.


Prežil dve svetové vojny, počas komunizmu bol odsúdený na doživotie avšak po ôsmich rokoch strávených v najprísnejších väzniciach bol prepustený na amnestiu. Ako otec slovenských dominikánov zasvätil celý svoj život nielen intenzívnemu apoštolátu v rodinách, ale aj obnove a zakladaniu kláštorov. Práve jemu patrí vďaka za to, že v súčasnosti je na Slovensku niekoľko funkčných rehoľných dominikánskych domov.

Hlavným celebrantom zádušnej svätej omše bol Akvinasov priateľ a spolubrat kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup. Pohrebné obrady celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorému bol páter Akvinas v dávnej minulosti primičným kazateľom.

Pred svätou omšou bol  v  Klube u Jakuba premietaný dokumentárny film „Akvinas – svedok viery“, ktorý zachytáva jeho život v odovzdanosti do Božej vôle (https://www.tvlux.sk/archiv/play/18479), nasledovala svätá omša, ktorá bola sprístupnená širokej verejnosti v priamom prenose prostredníctvom TV Lux a rádia LUMEN. Po svätej omši sa účastníci pohrebu presunuli na Zlatý Potok, kde bol p. Akvinas pochovaný. Na záver  bola Pohrebná hostina, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra.

Bola to dôstojná rozlúčka s naším duchovným otcom. Česť jeho pamiatke!