Pozývame všetky deti, a najmä tie, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, na cestu s Ježišom do Jeruzalema, na ktorú sa spoločne vydáme počas nasledujúcich pôstnych týždňov. Každé dieťa dostane pas, do ktorého bude každú nedeľu zbierať nálepky. Tiež dostanú tréningový plán na jednotlivé týždne v pôste, aby sa im úspešne podarilo dostať do cieľa.

Cestujeme každú nedeľu na rodinnej sv. omši o 10:30 hod.

Cesta s Ježišom do Jeruzalema

 

Použité materiály pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.