Mt 18, 1-5. 10

„Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ S touto otázkou pristupujú dnes Ježišovi učeníci k nemu, akoby sa pýtali: Čo veľké musíme urobiť, aby sme sa dostali do nebeského kráľovstva? Aký hrdinský skutok je v očiach Boha taký, že by si zaslúžil povýšenie nielen do neba, ale aj v samotnom nebi? Ježiš si uvedomuje, že v tejto otázke môže byť skrytá túžba vyniknúť, skrytá pýcha. No môže v nej byť aj túžba hrdinstva, ktorá môže priniesť dobré ovocie. A na túto túžbu Ježiš upriamuje apoštolov aj nás.

Chcete byť veľkými v nebeskom kráľovstve? Buďte veľkí! Žite život, ktorý nebude iba o vás, ale o láske k Bohu a blížnemu. Rozšírte si srdce tak, aby aj dieťa cítilo, že nežijete iba pre konzum a osobné potešenie, ale pre hodnoty a vzťahy hlbšie, ako ste vy sami. Tak Boh rozšíri vaše osobné plány do života a dá ich do súladu s Božími plánmi, zahŕňajúcimi vás i vašich blížnych.

Fr. Irenej, OP