Kristus povoláva Petra a Ondreja za apoštolov - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 5, 1-11

Je zaujímavé, ako si autor dnešného evanjelia, Lukáš, nezapamätal nič z Ježišovej kázne, aspoň nám o tom nepíše. To, čo nám sprostredkuje, teda nie je hlboká myšlienka, ale skutok, ktorý mal pre Šimona veľkú hĺbku. Ten skutok mal niekoľko krokov. Prvým bolo, že Šimon nechal vstúpiť Ježiša do svojej loďky. Druhým bolo, že poslúchol Ježišovu výzvu, zatiahnuť na hlbinu. Tretím bolo, že prišiel k Ježišovi s bázňou a stretol sa s Ním v hlbokom duchovnom stretnutí pokory a blízkosti zároveň. Ježiš nás učí konať skutky s takouto hlbokou pridanou hodnotou. 

Bože, uč ma konať tak, aby to premieňalo môj život i životy druhých ľudí.

Fr. Irenej, OP