Srdečne vás pozývame na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v nedeľu 2. júna 2024 o 10.00 hod. na Námestí SNP vo Zvolene, Park Ľudovíta Štúra.

Sv. omšu celebruje ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, O.Praem., PhD., opát Strahovského kláštora premonstrátov v Prahe.

Božie Telo 2024