Poľná cesta - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 4,16-30

Dejiny viery stoja na Slove. Boh stvoril slovom svet. Boh oslovil Abraháma, Jakuba a Izáka a oni šli za ním. Boh uzavrel zmluvu s Mojžišom a dal svoje slovo Dávidovi, že bude so svojím ľudom, ak oni tiež dodržia svoje slovo a zachovajú zmluvu. Ježiš v dnešnom evanjeliu ústami proroka Izaiáša hovorí, že Boh svoje slovo zachováva: „Dnes sa splnilo toto Písmo.“ No jedným dychom sa nás Ježiš pýta, podobne ako jeho rodákov: „Či máme čisté srdce? A či žijeme podľa zmluvy, viery a slova daného Bohu?“

Bože, daj mi čisté srdce a ochotu ducha spolupracovať s Tvojím Slovom.

Fr. Irenej, OP