Lk 12,39-48

Služba dáva človeku rámec. Dáva nám šľachetný motív, ktorý je naším pánom. Pozýva nás k tomu, aby sme objavili, čomu chceme zasvätiť svoj život, a tou cestou postupne dozrievali. Či už ide o šport, umenie, rodinu… no tým najšľachetnejším cieľom je Boh. Vedieť zasvätiť život niečomu väčšiemu, ako sme my sami, dáva pevný bod centra, okolo ktorého sa vedia usporiadať ostatné dimenzie života.

Táto štruktúra sa vie radikálne zmeniť, keď človek urobí centrom života seba samého. Keď prestáva byť sluhom a stáva sa pánom. Keď sa situuje do tejto pozície, potom sa už nechce meniť a dozrievať, chce užívať a všetko podriadiť sebe a svojim túžbam. Ježiš nás vystríha pred týmto postojom, ktorý môže byť príjemný v dobrých časoch. No potrestá nás samých, keď sa život skomplikuje.

Pane, pomáhaj nám objavovať centrá života, ktoré nám pomáhajú dozrievať.

Fr. Irenej, OP