Lk 12, 39-48

„Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Ježiš nás opakovane vyzýva k zodpovednému životu, k bdelosti a ochote konať dobro. Lebo jedného dňa bude koniec a nastane účtovanie.

Sú ľudia, ktorí prekračujú hranice svojej moci a správajú sa ako bohovia. Iní ľudia žijú pasívne bez iniciatívy a slepo sa držia predpisov. Boh nechce ani jeden, ani druhý typ.

Čo chce od nás Boh? Aby sme v jeho duchu, slobodne a iniciatívne rozvíjali svet. Aby sme boli spolutvorcami. Podobne ako veľký umelec zverí dokončenie diela žiakovi. Nechá ho tvoriť slobodne, ale tak, aby obraz nepokazil; musí chápať hlavný motív, a ten dokončiť. V prípade Boha je hlavný motív jasný, stvoril svet z lásky a chce, aby sme my ľudia v tomto duchu všetko spravovali a dotvárali.

Fr. Šimon OP