Mt 8,5-11

Ježiš dnes chváli stotníkovu vieru. Aké sú črty tejto stotníkovej viery? Stotník je rímsky vojak, ktorý velí stovke vojakov. Hoci je v určitej miere pánom, prosí za svojho sluhu. Prvým motívom jeho konania je súcit a pokora. Druhým je ochota pre trpiaceho niečo urobiť. Prišiel za Ježišom, ktorý bol pre neho cudzincom, a prosí za neho. Sám sa stavia do roviny sluhu, ktorý pred Bohom nemá žiaden nárok, ale úprimne očakáva jeho pomoc. Postoj služby a úprimnej túžby sú miestom, kde môže konať Boh. A tá posledná črta stotníkovej viery je niečo, čo odhaľuje tajomstvo samotného Boha. Boh tvorí a obnovuje slovom. Slovom, ktoré nás vyzýva k spolupráci a prijatiu. Odpoveďou na Božie slovo je naše – Amen – tak je, nech sa tak stane, verím (KKC 1062).

Pane, daj nám vieru v milosť tvojho slova.

Fr. Irenej, OP