Srdce rukyMt 21,28-32

Ježiš prichádza často do konfliktu s farizejmi rovnako ako v dnešnom evanjeliu. Jednou z vecí, ktoré im vyčíta, je rozpoltenosť. Ústami síce vyznávajú, že majú radi Boha a že im na ňom záleží, ale ich srdce je ďaleko. Hovoria s vierou o Bohu, ale skutky svedčia o tom, že seba majú radšej. Hovoria, ale nekonajú. Ježiš prichádza obnoviť stratenú jednotu. Pozýva vyznávať vieru a žiť podľa nej. Ježiš nie je iba obyčajný humanista, ktorý z lásky k človeku ospravedlňuje jeho hriechy. Ježiš pozýva, aby v slovách a skutkoch nášho každodenného života bolo vidieť naše srdce a nášho ducha prežiareného svetlom Božieho Ducha lásky, pravdy a nádeje prameniacej nie z veľkosti človeka, ale zo zrkadliacej veľkosti Boha.

Pane, ty si vo svojej veľkňazskej modlitbe prosil za jednotu, obnov v nás jednotu prirodzenosti a milosti. (Jn 17,1-26)

Fr. Irenej, OP